Links
Forside Om bogen Forbrugere Elever Lærere Kontakt

Om mad og sundhed:

Fødevarestyrelsen: www.fvst.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Sund mad: www.altomkost.dk

De otte kostråd og kostkompasset:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fdir/Pub/2008228/rapport.pdf

Positivlisten (E-nummerlisten): www.toft.dk/e-nummer

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk

Aktive Forbrugere: www.aktiveforbrugere.dk

Lærernes side om Ernæring og Sundhed: www.ernaeringogsundhed.dk

Faghæfte fra Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Sundheds-%20og%20seksualundervisning%20og%20familiekundskab.aspx

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

European Food Safety Authority (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet): www.efsa.europa.eu

Varefakta: http://varefakta.dk

Vil du klage over en fødevare: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Saadan_klager_du/Forside.htm

Inden klagen kan det være klogt at læse side 58-61 i ”Vejledning om mærkning af fødevarer” først. De giver et overblik over de mest almindelige måder at vildlede forbrugerne på. Vejledningen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/147A7192-F3E5-4FCF-8DE9-A28B67472527/0/MAERKNINGSVEJLEDNINGEN_Februar2010.pdf

Dansk Vegetarforening: www.vegetarforening.dk

Vegetaropskrifter: www.vegetaropskrifter.com

 

Om overvægt og spiseforstyrrelser:

Sundhedsstyrelsens side om overvægt: www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Overvaegt.aspx

De Tykkes Befrielsesfront: www.befrielse.dk

Børn og overvægt: www.enletterebarndom.dk

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade: www.spiseforstyrrelser.dk

Sundhedsstyrelsen om spiseforstyrrelser: http://www.sst.dk/publ/materialer/spiseforstyrrelser/fakta/index.html

Om mad og livsstil

Danmarks Statistik: www.dst.dk

UddannelsesGuiden: www.ug.dk

3F: www.3f.dk

Food College Aalborg: www.foodcollege.dk

Kalø Økologiske Landbrugsskole: www.oekoskolen.dk

Greenpeace: www.greenpeace.dk

McDonald's i Danmark: www.mcdonalds.dk

Økologisk Landsforening: www.okologi.dk

Hjemmesider og nyheder om økologi: www.ecoweb.dk

Plantedirektoratet: http://pdir.fvm.dk

Landbrug og Fødevarer: www.lf.dk

Danske Slagterier: www.danskeslagterier.dk

Danske Svineproducenter: www.danskesvineproducenter.dk

Dansk Fjerkræraad: www.danskfjerkrae.dk

Rose Poultry: www.rosepoultry.dk

Om mad og resten af verden:

Fair Trade Mærket Danmark: www.fairtrade.dk

Forbrugerstyrelsen: www.forbrug.dk

Dansk Initiativ for Etisk Handel: www.dieh.dk

Starbucks: www.starbucks.com

Food Standards Agency i Storbritannien (den britiske fødevarestyrelse): www.food.gov.uk

UTZ-Certified: www.utzcertified.org

Rainforest Alliance: www.rainforest-alliance.org

Tv-udsendelsen ”Den bitre smag af te”: http://www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2008/1120141500.htm

Truede fisk: www.hvadforenfisk.dk

Danmarks Fiskeriforening: www.fiskeriforening.dk

Bæredygtigt fiskeri: Marine Stewardship Council: www.msc.org

Verdensnaturfonden: www.wwf.dk

EU-Kommissionen: http://ec.europa.eu/index_da.htm

Europa-Parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_da.htm

FN, Forenede Nationer: http://www.un.org/en/

FAO, FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation: http://www.fao.org/

WHO: FNs Verdenssundhedsorganisation: www.who.int

WFP, FNs Verdensfødevareprogram: www.wfp.org

Danmarks statslige udviklingsbistand: http://www.um.dk/da/menu/udviklingspolitik/omdanida/

2015-målene: www.2015.dk

Om mad i fremtiden:

Foreningen Stop spild af mad: www.stopspildafmad.dk

Forbrugerkemi - Tidligere Informationscenter for Miljø & Sundhed: http://forbrugerkemi.dk//

IPCC, FNs Klimapanel: www.ipcc.ch

FNs Miljøprogram: www.unep.org

Miljøministeriet: www.mim.dk

Klima- og Energiministeriets klimakampagne: www.1tonmindre.dk

Warren Belasco: http://pipl.com/directory/people/Warren/Belasco

Hjemmeside om bioteknologi: www.bionetonline.org/Dansk/

Blog om kødfri fredag: http://kodfrifredag.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Forlaget Syncope