Sundhedsundervisning
Om bogen Forbrugere Elever Lærere Links Kontakt

Der er mange måder at definere sundhed på. En af de mest simple er, at det er fravær af sygdom. En mere positiv definition er, at sundhed er livskvalitet og fravær af sygdom.

I folkeskolen undervises i et ”bredt og positivt sundhedsbegreb”. Det omfatter både livskvalitet, fravær af sygdom og gode levevilkår. Levevilkårene er de rammer, som
det omgivende miljø og samfund er med til at skabe. På den måde bliver sundhed ikke kun et spørgsmål om at være rask og spise og motionere fornuftigt, men også
om familie- og arbejdsforhold og økonomiske muligheder med mere.

Det ligger ikke langt fra FNs definition: ”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende”.

Kilder: WHO og Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 

Syncope